Zdravlje Cane Corso - Displazija kuka i lakta

Autor b0gdan | 4 Sep, 2008, 15:01

Jedan od najčešćih zdravstvenih problema velikih rasa pasa su displazija kuka i lakta. Najefikasniji način borbe protiv ovih stanja je odgovoran uzgoj tj. kontrola zdravlja i stroga selekcija jedinki koje čine uzgojnu populaciju.

Na sajtu odgajivačnice Strajano sam objavio dva prevoda od kojih jedan opisuje šta su to displazija kuka i lakta i kako nastaju, a drugi govori o metodama utvrđivanja displazije i stepena u kom je prisutna, kao i međusobne razlike tih metoda.

Prvi tekst postavlja interesantno pitanje "Da li su displazija kuka i lakta nasledna oboljenja?", ali ne da bi doveo u pitanje činjenicu da ta oboljenja nastaju zbog nasleđenih sklonosti, već da bi ukazao na dokazani uticaj spoljnih faktora kao što su način ishrane i stil života mladih pasa tokom perioda razvoja skeleta koji utiču na to da se sklonost ka displaziji ispolji.

Tekstove možete naći na sajtu odgajivačnice Strajano u sekciji Zdravlje ili na nekom od gorenavedenih linkova.

Posebno bih želeo da se zahvalim Nancy Koper jer sam forumu koji vodi i uz njenu pomoć došao do ovih izuzetno vrednih tekstova. I would like to thank Nancy Koper because, with her help, I found on her forum these very valuable article.